Prepositions – check your knowledge

This is part of the word games we have created for you to help you learn English. Learn the basic English prepositions with this free online game. An easy and simple educational game where all you have to do is take a look at the picture and write the preposition. You can use one preposition like: …

Дали можете да поминете како гостин од високата класа?

Доколку се појави можност да бидете поканети на вечера во куќата на семејство од високата класа (не на оние што само имаат пари, туку оние што имаат класа 😉 ), дали би можеле да поминете како гостин од високата класа?
Дали ќе знаете да се вклопите веднаш или ќе го вклучите кај другите алармот за наптрапник од пониската средна или ниска класа?
Тестот е правен врз основа на истражувања, статии, комуникација и објавени книги на познати проучувачи на класните разлики во светот.