Игра на меморија – Македонски револуционери

Оваа игра на меморија за македонските ревокуционери ја создадовме со цел преку игра учениците да се запознаат со минатото на македонскиот народ.

„ Историја на додворување на жените “

Од Френк Синатра до Лил Вејн, експерименталната музичка група CDZA направи пресек на романтичната музика од педесетите до денес.

Тоа го илуструраше со видео „ Историја на додворување на жените“