Од органски отпад, преку компост, до прекрасна градина

Веројатно веќе се запознавте со глобалниот проблем- фрлање на храна. Знаете дека не е во ред да се фрла храната, и зошто. Доколку не е тоа така, ви предлагаме да ја прочитате статијата: Фрлање на храна- проблем на глобално ниво.  Сепак, постои храна што едноставно мораме да ја фрлиме. Но, храната не е ѓубре, па затоа …

Фрлање на храна- проблем на глобално ниво

Глобалното фрлање на храна е еден од најголемите проблеми кои ги имаме веќе подолго време. Сите ние фрламе храна секој ден. Но, интересно е што многу ретко, скоро никогаш, не ни размислуваме за тоа. Доколку нешто се расипе, го фрламе веднаш. Ако од храната што ќе ја направиме ни остане, некои семејства истата ја фрлаат. …

Global food waste- Dealing with global issues

Food waste is one of the biggest issues we have on a global level. All of us waste food everyday and more than often we don’t even think about it. If something gets spoiled, we throw it out. If we make a lot of food and we do not manage to eat it all, some people throw it away too. Food waste appears to be a normal thing around the globe, but there are some things you need to consider before you waste your food again.