Дали децата треба да го отстапат местото во јавен превоз?

Сите што го користат јавниот превоз се запознаени со гужвите, бутканиците и “тепањето за место“, особено во градските автобуси. Според тоа, кога ќе се зафати седиштето, ретко кој го отстапува. Секако дека старите лица, бремените жени, жените со мали деца во рацете и лицата кои не можат да стојат мора да имаат седиште. Во некои …

Garden Calendar Month-by-month : November

Garden Calendar Month-by-month : November Working in your garden is a hobby for everyone on the social scale. And, there are always things that need to be done. That is how we’ll end up with the most beautiful garden in our neighbourhood. However, we are not always sure what we should do and when, especially …