Правење кукли од сенки – МИО активност за час по природни науки

 Правење кукли од сенки – МИО активност за час по природни науки Краторочен план за: 5.4. Сенки  Правење кукли од сенки 2 ( МИО -активност ) ООУ„Тодор Јанев“ Чашка активно учествува во реализација на содржините од Мултиетничката интеграција во македонскиот образовен систем по сите наставни предмети. Активностите се реализираат по претходно изготвен акционен план. Во прилог …

Крстозбор физика 8 одд. Тема 2 Енергија

Уште еден крстозбор по физика за 8 одделение. Овој пат за да се потсетиме и да ги провериме во кратки црти основните поими од темата -Енергија. Тоа ќе го направиме преку едноставен , лесен и краток крстозбор .

Кога не треба да го пуштиме детето во градинка/ училиште?

Кога станува збор за децата, сите знаеме дека често имаат настинки, вируси, инфекции и секако… вошки. Голем дел од родителите знаат кога не треба да го пуштаат детето во градинка или училиште. Но, постојат случаи кога не сме сигурни дали треба или кога не треба да го пуштиме детето во градинка/ училиште. Исто така, често можеме …

Крстозбор за јонска врска

Уште еден крстозбор по хемија за 9 одделение. Овој пат за да се потсетиме и да ги провериме знаењата за темата – Образување на јонска врска и израмнување на хемиските равенки. Тоа ќе го направиме преку едноставен , лесен и краток крстозбор .

Opposite adjectives memory game part 1

Another memory game. This time we have a memory game based on the theme daily chores. This is an Opposite adjectives memory game based on English vocabulary. In addition, this a brain development game, to develop the children’s memory and to make them concentrate on the given task. Furthermore, it is an easy game, which the children …