Правење кукли од сенки – МИО активност за час по природни науки

 Правење кукли од сенки – МИО активност за час по природни науки Краторочен план за: 5.4. Сенки  Правење кукли од сенки 2 ( МИО -активност ) ООУ„Тодор Јанев“ Чашка активно учествува во реализација на содржините од Мултиетничката интеграција во македонскиот образовен систем по сите наставни предмети. Активностите се реализираат по претходно изготвен акционен план. Во прилог …

Крстозбор физика 8 одд. Тема 2 Енергија

Уште еден крстозбор по физика за 8 одделение. Овој пат за да се потсетиме и да ги провериме во кратки црти основните поими од темата -Енергија. Тоа ќе го направиме преку едноставен , лесен и краток крстозбор .

Крстозбор за јонска врска

Уште еден крстозбор по хемија за 9 одделение. Овој пат за да се потсетиме и да ги провериме знаењата за темата – Образување на јонска врска и израмнување на хемиските равенки. Тоа ќе го направиме преку едноставен , лесен и краток крстозбор .

Крстозбор за физички величини и мерни единици

Уште еден крстозбор по физика за 8 и 9 одделение. Овој пат за да се потсетиме и да ги провериме физичките величини и нивните мерни единици . Тоа ќе го направиме преку едноставен , лесен и краток крстозбор .

Скендербег ( востание) – презентација

На 17 јануари 1468г.со смртта на Скендербег завршува отпорот кој траел полни 25 години кога Скендербег ги чувал албанските територии од османлиите.

Во градинката на Принцезата Шарлот

Принцезата Шарлот ќе ги поминува деновите од понеделник до петок во Willcocks Nursery School. Оваа елитна и ексклузивна градинка се наоѓа во областа Кенсингтон и е во близина на нејзиниот дом, Палатата Кенсингтон. Погледнете како е во градинката на Принцезата Шарлот.   Цената за утринските часови во градинката за оваа две годишна принцеза изнесува £3,050 по семестар. …

Александар Македонски преку презентација

Кој бил Александар Македонски? Роден во Пела, 20 VII 356 г. пр.н.е. Умира во Бабилон, 11 VI 323 пр.н.е. Александар III Македонски (Велики) е македонски цар од династијата на Аргеади. Тој бил син на македонскиот крал Филип II и кралицата  Олимпија, кој владеел од 336 до 323 пр.н.е. Александар бил воспитуван и образован во духот …

Контролен тест хемија 9 одд.

Да ги провериме своите знаења со еден краток контролен тест. Овој тест е за тема 3 по хемија за девето одделение.
За овој контролен тест ги искористивме прашањата од екстерното тестирање . Прашањата кои се однесуваат за темата 3.