Едукативен квиз по хемија за 9 одд.

Аде да учиме и се едуцираме на интересен и забавен начин.
На часот, овој квиз ќе ви го овозможи тоа. Истовремено и ќе учите и ќе се забавувате.
Ќе се потсетиме и повториме некои поими од Тема – 3 : Брзина на реакцијата

Едукативен квиз по хемија за 8 одд. тема 3

Ајде да провериме колку научивме за атоми и молекули. За прости супстанци, соединенија и смеси и многу други поими кои се однесуваат на елементарните и сложените супстанци, смеси .
Да ги провериме своите знаења преку овој едукативен квиз , а истовремено и да се забавуваме .

Дневна подготовка за наставен час по физика 8 одд -повторување

Аде да учиме и се едуцираме на интересен и необичен начин.
На часот овој квиз ќе ви го овозможи тоа. Истовремено и ќе учите и ќе се забавувате.
Ќе ја откриете поврзаноста на физиката со секојдневието. За многу секојдневни појави полесно ќе можете да си дадете објаснување.
Се надеваме дека ќе бидете упорни. Дека ќе барате повторно вакви интересни часови.

Едукативен квиз по физика за 8 одд група 2

Аде да учиме и се едуцираме на интересени необичен начин.
Овој квиз ќе ви го овозможи тоа.
Ќе ја откриете поврзаноста на физиката со секојдневието. За многу секојдневни појави полесно ќе можете да си дадете објаснување. Побогата ќе биде вашата општа култура .
Преку ваквите едукативни квизови истовремено ќе се забавувате , но и ќе учите
Се надеваме дека ќе бидете упорни до остварување на целта.

Едукативен квиз по физика за 8 одд група 1

Аде да учиме и се едуцираме на интересени необичен начин.
Овој квиз ќе ви го овозможи тоа.
Ќе ја откриете поврзаноста на физиката со секојдневието. За многу секојдневни појави полесно ќе можете да си дадете објаснување. Побогата ќе биде вашата општа култура .
Преку ваквите едукативни квизови истовремено ќе се забавувате , но и ќе учите
Се надеваме дека ќе бидете упорни до остварување на целта.

Забавен и едукативен квиз по хемија за 8 одделение

Аде да се забавуваме и учиме . Преку овој забавен и едукативен квиз , Ќе можеме да научиме дел од симболите на хемиските елементи од периодниот систем. забавен и едукативен квиз   Прочитајте ги следниве постови: Одговори по Хемија за 9 одд Забавен и едукативен квиз по хемија за 8 одделение Едукативен квиз по хемија за 8 одд. …

Едукативен квиз по физика за 9 одд тема 1

Едукативен квиз по физика за 9 одд за тема 1 Од оваа тема научивте за лостови, момент на сила, Преку овој едукативен квиз по физика научивте и за густината ,како физичка величина. За мерење и пресметување. Преку овој едукативен квиз научивте и за притисокот како физичка величина. Од кои величини зависи притисокот . Исто така …

Квиз- Убавините на мојата земја

Мојата земја има нешта што ја прават поразлична од другите.
Дали можете да ги препознаете местата каде сте биле или сакате да одите. Проверете…