home Chemistry - Хемија, Образование Крстозбор за јонска врска

Крстозбор за јонска врска

Уште еден крстозбор по хемија за 9 одделение. Овој пат за да се потсетиме и да ги провериме знаењата за темата – Образување на јонска врска и израмнување на хемиските равенки. Тоа ќе го направиме преку едноставен , лесен и краток крстозбор .

Тој ги содржи најважните поими од оваа тема. За поимот јони, електрони, јонска врска . На кој начин се создава односно образува. Да се потсетиме за метали и неметали меѓу кои се остварува оваа хемиска врска .

Да пробаме да решаваме и крстозбори , ќе ни требаат понатаму во животот. Многу е лесен и едноставен . Преку бодовната листа , која е дадена подолу, истовремено самите ќе се оценете . Ќе ги проверите своите знаења за оваа тема.

Можеби ова не е класичен тест за проверка на знаењата . Сепак сметаме дека со решавањето на овој крстозбор ќе ве поттикнеме да размислувате. Знаеме дека ќе го повторувате решавањето за да ја постигнете целта .Односно да добиете повисока оцена , добивајки поголем број на бодови. Со тоа станувате поупорни , а ќе сфатите дека упорноста и трудољубивоста се исплатува во животот.

Ако вложите доволно напор, многу е веројатно дека ќе можете да го решите крстозборот.

крстозбор-јонска врскаЗа секоја точна буква се добива 1 бод

Бодовна листа

бодови До 30 31 – 51 52 – 82 83 – 103 104 – 130
оценка

1

2

3

4

5

Please follow and like us:

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.

Enjoy this blog? Please spread the word :)