Контролен тест хемија 9 одд.

Контролен тест хемија 9 одд.

Тема – 3 : Брзина на реакцијата

Да ги провериме  знаењата  на учениците со еден краток контролен тест. Овој тест е за тема 3 по хемија за девето одделение.

За овој контролен тест ги искористивме прашањата од екстерното тестирање . Прашањата кои се однесуваат за темата 3.

Преку овој краток контролен тест хемија 9 одд.ќе провериме колку поими од оваа тема на учениците им се јасни, што не ние јасно .

Нормално тоа ќе ни помогне да се посветиме на она што учениците потешко го сфатиле   за брзина на реакцијата.

Тоа ќе го откриеме со овој контролен тест .  Овој тест е со заокружување на точниот одговор и се однесува за брзина на реакцијата.

Сепак на некој начин ќе ни помогне да откриеме на кои ученици им е потребна дополнителна помош за некои содржини.

И покрај тоа што овој контролен тест е со заокружување , сепак ученикот треба добро да размисли пред да го заокружи точниот одговор.

Можеби учениците мислат дека им треба и малку среќа при решавањето на контролниот тест хемија 9 одд.

Но секако свесни се и самите.  За да го решат контролниот тест хемија 9 одд.  треба да учат. За да добијат солидна оценка и да ја остварат целта.


контролен тест хемија 9 одд.

Слични линкови :

Едукативен квиз по хемија за 8 одд. тема

Годишен тест по хемија за 9- одд.

Одговори по Хемија за 9 одд

Please follow and like us:

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.

Enjoy this blog? Please spread the word :)